Jornades productes 100% TGN

Àpats Quattros
AQ
Arcs Restaurant
El Llagut
Frida
Palau del Baró
Punt i a part
Racó de l’Abat
Sadoll Restaurant