SOMRIU A LA CRISI 2018

Àpats
Quattros
AQ
Arcs Restaurant
El Llagut
Frida
Palau del Baró
Punt i a part
Quim Quima
Racó de l’Abat
Sadoll RestaurantPer cada ampolla que prenguis al restaurant, una igual de regal per endur-te a casa teva.

apats
aq
arcs
llagut
frida
palaubaro
puntiapart
quimquima
racoAbat
sadoll